INFORMACJE O TORZE
REGULAMIN TORU
CENNIK
KLUB "GOKART.PL"
FUNDACJA "GOKART"
FOTO-GALERIA
TECHNIKA JAZDY GOKARTEM
FILMY Z TORU
IMPREZY NA TORZE
KONTAKT
LINKI
 

FUNDACJA "GOKART PL"

Fundacja "GOKART PL" - została powołana do zycia 01.08.2014, jej celem jest:

  1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu również wśród dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez popularyzowanie sportów motorowo-kartingowych,
  2. popularyzowanie turystyki motorowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku, drogowym,
  3. nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu
  4. ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,
  5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacji oraz popularyzowanie wiedzy o motoryzacji i jej Historii,
  6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  7. działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia,
  8. działalnośc wspomagajaca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  9. działalność wspomagająca obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Reczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochronę ludności, Świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  10. działalność ekologiczna oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie
  11. promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja uzyskała osobowość prawną z chwila wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego co nastąpiło 13.10.2014 nadając numer KRS 0000526865.

W skład zarządu Fundacji wchodzą:

  • Magdalena Baran-Suwała - prezes zarządu
  • Grzegorz Suwała - wiceprezesa

ADRES SIEDZIBY FUNDACJI

Fundacja "GOKART PL"
al. Wojska Polskiego 237A;
71-256 Szczecin
tel. 601 97 20 76
e-mail: info@gokart.pl

NUMER KONTA BAKOWEGO FUNDACJI

Bank PKO BP
09 1020 4795 0000 9802 0309 0073

DOKUMENTY FUNDACJI

 
GÓRA STRONY
Copyright © 2008-2016 gokart.pl | All Rights Reserved