Fundacja Gokart.Pl

logo fundacji Gokart

PRZEZ ZABAWĘ DO BEZPIECZEŃSTWA!

Fundacja "GOKART PL" - została powołana do życia 01.08.2014, jej celem jest:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu również wśród dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez popularyzowanie sportów motorowo-kartingowych,
 2. popularyzowanie turystyki motorowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku,
 3. nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu,
 4. ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,
 5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacji oraz popularyzowanie wiedzy o motoryzacji i jej Historii,
 6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 7. działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia,
 8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 9. działalność wspomagająca obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochronę ludności, Świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 10. działalność ekologiczna oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 11. promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja uzyskała osobowość prawną z chwila wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego co nastąpiło 13.10.2014 nadając numer KRS 0000526865.

W skład zarządu Fundacji wchodzą:

 • Magdalena Baran-Suwała - prezes zarządu
 • Grzegorz Suwała - wiceprezesa

ADRES SIEDZIBY FUNDACJI:

Fundacja "GOKART PL"
al. Wojska Polskiego 237A
71-256 Szczecin
tel. (+48) 601 97 20 76
e-mail: info@gokart.pl

NUMER KONTA BAKOWEGO FUNDACJI:

Bank PKO BP: 55 1020 4795 0000 9202 0507 8524

dokumenty powołania

- PRZEZ ZABAWĘ DO BEZPIECZEŃSTWA -

Bezpieczeństwo na torze

 • safety-icon
 • safety-icon
 • safety-icon
 • safety-icon
 • safety-icon
 • safety-icon
 • safety-icon
zapoznaj się regulaminem