Karta kierowcy

mało inwestujesz - dużo zyskujesz

KORZYSTAJ Z PRZYWILEJÓW STAŁEGO KLIENTA

Więcej możliwości z kartą kierowcy

Kartę kierowcy można nabyć w biurze obsługi klienta na naszym Torze Gokartowym - koszt zakupu to 10 zł.
Karta ważna jest przez rok z możliwością odnowienia - koszt odnowienia to 5 zł.

Posiadacz karty kierowcy za każdy wykupiony bilet na przejazd gokartem otrzymuje punkty - zgodnie z poniższymi zestawieniami. Zebrane w ten sposób punkty można następnie wymienić np. na dodatkowe przejazdy gokartem, a w przyszłości również na atrakcyjne nagrody.

Dodatkowe korzyści

Posiadacz karty kierowcy dzięki rejestracji przejazdów, po uzyskaniu odpowiednich czasów, zwolniony jest z konieczności obowiązkowego kwalifikowania się do jazd szybszymi gokartami wyższego poziomu: Sodi SR5 [13KM], Sodi RX250 [28KM], Sodi LR5 [6,5KM].

Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów w określonym czasie, posiadacz karty kierowcy wchodzi na pułap rabatowy - każda jazda wówczas jest tańsza zgodnie z tabelą.

karta kierowcy

TABELA PUNKTOWA

ilość punktów otrzymywana przez posiadacza karty kierowcy za zakupiony bilet

Sodi GT4

Sodi GT4
[9KM]

8 min. 10 pkt

16 min. 15 pkt

24 min. 25 pkt

30 min. 30 pkt

Sodi SR5

Sodi SR5
[13KM]

10 min. 15 pkt

20 min. 30 pkt

30 min. 45 pkt

Sodi GT4

Sodi RX250
[28KM]

15 min. 50 pkt

Sodi GT4

Comer Mini
[2,5KM]

8 min. 10 pkt

16 min. 15 pkt

24 min. 25 pkt

30 min. 30 pkt

Sodi GT4

Rimo Mini
[4KM]

8 min. 10 pkt

16 min. 15 pkt

24 min. 25 pkt

30 min. 30 pkt

Sodi GT4

Caroli Mini
[4KM]

8 min. 10 pkt

16 min. 15 pkt

24 min. 25 pkt

30 min. 30 pkt

Sodi GT4

Sodi LR5
[6,5KM]

8 min. 10 pkt

16 min. 15 pkt

24 min. 25 pkt

30 min. 30 pkt

Sodi GT4

Sodi 2DRIVE
[9KM]

8 min. 10 pkt

16 min. 15 pkt

24 min. 25 pkt

30 min. 30 pkt

Sodi GT4

Caroli Twin
[9KM]

8 min. 10 pkt

16 min. 15 pkt

24 min. 25 pkt

30 min. 30 pkt

Punkty są naliczane za bilet zakupiony i opłacony pod warunkiem okazania ważnej karty kierowcy.
Punkty NIE SĄ NALICZANE w przypadku przejazdu realizowanego z vouchera, karnetu, innego kuponu promocyjnego oraz biletu otrzymanego w zamian za punkty.

Zebrane punkty wymieniaj na przejazdy

Sodi GT4

Sodi GT4
[9KM]

8 min. 100 pkt

16 min. 200 pkt

24 min. 300 pkt

30 min. 350 pkt

Sodi SR5

Sodi SR5
[13KM]

10 min. 150 pkt

20 min. 300 pkt

30 min. 450 pkt

Sodi GT4

Sodi RX250
[28KM]

15 min. 500 pkt

Sodi GT4

Comer Mini
[2,5KM]

8 min. 100 pkt

16 min. 200 pkt

24 min. 300 pkt

30 min. 350 pkt

Sodi GT4

Rimo Mini
[4KM]

8 min. 100 pkt

16 min. 200 pkt

24 min. 300 pkt

30 min. 350 pkt

Sodi GT4

Caroli Mini
[4KM]

8 min. 100 pkt

16 min. 200 pkt

24 min. 300 pkt

30 min. 350 pkt

Sodi GT4

Sodi LR5
[6,5KM]

8 min. 100 pkt

16 min. 200 pkt

24 min. 300 pkt

30 min. 350 pkt

Sodi GT4

Sodi 2DRIVE
[9KM]

8 min. 100 pkt

16 min. 200 pkt

24 min. 300 pkt

30 min. 350 pkt

Sodi GT4

Caroli Twin
[9KM]

8 min. 100 pkt

16 min. 200 pkt

24 min. 300 pkt

30 min. 350 pkt

Punkty muszą być wykorzystane najpóźniej w ciągu 1 roku od daty otrzymania punktów. Po tym terminie niewykorzystane punkty tracą ważność.
Nie ma możliwości zamiany punktów na kwotę pieniężną, voucher, karnet lub jakąkolwiek inną korzyść niewymienioną w powyższej tabeli.
Punkty można zrealizować wyłącznie za okazaniem ważnej karty kierowcy.

DODATKOWE RABATY DLA KLIENTÓW Z KARTĄ KIEROWCY

Odwiedzając tor regularnie – uzyskujesz coraz wyższy poziom rabatowy.
Aby utrzymać aktualny poziom rabatowy należy wykupić co najmniej jeden dowolny przejazd przed upływem 60 dni od ostatniej wizyty na torze. Niespełnienie tego warunku powoduje przejście na poziom niższy.

Rabaty są naliczane dla biletów zakupionych wg cennika.
Rabaty NIE SĄ NALICZANE w przypadku realizacji vouchera, karnetu, kuponu promocyjnego, itp.

Do uzyskania rabatu niezbędne jest okazanie ważnej karty kierowcy przed dokonaniem zapłaty za przejazd.

Poziomy rabatowe

Sodi GT4 [9KM], Comer Mini [2,5KM], Rimo Mini [4KM], Caroli Mini [4KM], Sodi LR5 [6,5KM]
I poziom
od 60 pkt na karcie kierowcy

8 min. -2 zł

16 min. -4 zł

24 min. -6 zł

30 min. -8 zł

II poziom
od 200 pkt na karcie kierowcy

8 min. -3 zł

16 min. -5 zł

24 min. -10 zł

30 min. -15 zł

III poziom
od 400 pkt na karcie kierowcy

8 min. -5 zł

16 min. -10 zł

24 min. -15 zł

30 min. -20 zł

Sodi SR5
[13KM]
I poziom
od 60 pkt na karcie kierowcy

10min. -5 zł

20 min. -10 zł

30 min. -15 zł

II poziom
od 200 pkt na karcie kierowcy

10 min. -10 zł

20 min. -15 zł

30 min. -20 zł

III poziom
od 400 pkt na karcie kierowcy

10 min. -15 zł

20 min. -20 zł

30 min. -25 zł

Sodi RX250
[28KM]
I poziom
od 60 pkt na karcie kierowcy

15 min. -15 zł

II poziom
od 200 pkt na karcie kierowcy

15 min. -20 zł

III poziom
od 400 pkt na karcie kierowcy

15 min. -25 zł

TANDEMY
[9KM]:
Sodi 2DRIVE, Caroli Twin
I poziom
od 60 pkt na karcie kierowcy

8 min. -2 zł

16 min. -4 zł

24 min. -6 zł

30 min. -8 zł

II poziom
od 200 pkt na karcie kierowcy

8 min. -3 zł

16 min. -5 zł

24 min. -10 zł

30 min. -15 zł

III poziom
od 400 pkt na karcie kierowcy

8 min. -5 zł

16 min. -10 zł

24 min. -15 zł

30 min. -20 zł

- PRZEZ ZABAWĘ DO BEZPIECZEŃSTWA -

Bezpieczeństwo na torze

  • safety-icon
  • safety-icon
  • safety-icon
  • safety-icon
  • safety-icon
  • safety-icon
  • safety-icon
zapoznaj się regulaminem